چگونگی استفاده از ریموت کنترل کولرگازی ال جی (LG)

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

فصل گرما نزدیک است و فکر نیاز به خرید، سرویس و چگونگی استفاده از دستگاه های خنک کننده هوا مثل کولر گازی و اسپیلت بیشتر احساس می شود. یکی از دغدغه های افرادی که از کولر گازی استفاده می کنند، چگونگی استفاده از ریموت کنترل کولر گازی است. اگر کمی حوصله به خرج دهید ( و به جای فشردن بی هدف همه دکمه های ریموت کنترل کولر گازی در موقع نیاز به تغییر تنظیمات کولر گازی) راهنمای استفاده از ریموت کنترل را به دقت بخوانید، دیگر هیچوقت در زمان نیاز به تغییر تنظیمات کولر گازی سردرگم نخواهید بود.

در این مقاله به آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) می پردازیم تا با نحوه عملکرد کلیه دکمه های کنترل کولر گازی ال جی آشنا شوید.

جدول معرفی دکمه های کنترل پنل و علائم صفحه نمایش ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

علامت روی صفحه نمایشکنترل پنلتوضیحات
آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه پلاسما: هوا را با حذف ذراتی که وارد دستگاه داخلی شده اند، تصویه می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه وضعیت خودکار خواب: عملیات وضعیت خودکار خواب را فعال می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه های تنظیم دما: دمای اتاق را با گرما و سرما تنظیم می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه خاموش/ روشن: دستگاه را روشن و خاموش می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه سرعت پنکه فضای داخلی: سرعت پنکه را تنظیم می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه انتخاب وضعیت عملکرد: وضعیت عملکرد را انتخاب می کند.

عملکرد خنک کننده (آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG))/عملکرد خودکار (آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG))/عملکرد رطوبت زدایی (آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG))/عملکرد گرم کننده (آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG))/ گردش هوا (آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG))

 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه گرم/خنک کننده سریع: دمای فضای داخلی را در مدت زمان کوتاه گرم یا خنک می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه جریان هوا: جهت جریان هوا را افقی یا مودی تنظیم می کند.
 آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) دکمه نمایش دما: دمای اتاق را نمایش می دهد.
آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)دکمه تایمر: زمان کنونی و زمان شروع/پایان را تنظیم می کند.
آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)دکمه کنترل و عملکرد: زمان و عملکردهای خاص را تنظیم می کند.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG):نظافت خودکار/ آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG):عملیات خنک کنندگی با صرفه جویی/ آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG): تنظیم روشنایی نمایشگر دستگاه داخلی

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)دکمه شروع/لغو: عملکردها را شروع یا لغو می کند.
°دکمه بازنشاندن: تنظیمات تهویه مطبوع را بازنشانی می کند.

قرار دادن باطری در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

پیش از استفاده از کنترل از راه دور باتری ها را درون آن قرار دهید. نوع باتری قابل استفاده ۱.۵ ولت است.

 1. قاب جای باتری را باز کنید.آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)
 2.  باتر یهای جدید را وارد کنید و اطمینان حاصل کنید که قطب های + و – باتری ها دقیقاً به شکل درست قرار گرفته اند. آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)
 3. قاب جای باتری را در محل خود قرار دهید.

نکته:

اگر نور صفحه نمایش کنترل از راه دور رو به محوی گذاشت، باتری ها را تعویض کنید.

نصب نگهدارنده کنترل از راه دور

برای حفاظت از کنترل از راه دور، نگهدارنده را در جایی نصب کنید که دور از نور مستقیم آفتاب باشد.

۱)  ابتدا مکانی امن با دسترسی آسان برگزینید.

۲)  نگهدارنده را با دو پیچ به دیوار محکم کنید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۳) کنترل از راه دور را از بالا به درون نگهدارنده سُر دهید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

روش کاربرد ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال در پائین دستگاه تهویه نشانه بگیرید تا عمل کند.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

عملکردهای پایه ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

عملکرد سرمایش

۱) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار فشار دهید تا عملیات

سرمایش انتخاب شود.

علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه به نمایش درمی آید.

۳) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دمای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

-حیطه دما بین ۱۸ درجه تا ۳۰ درجه سانتیگراد

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

 

عملکرد گرمایش ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۱)دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲)دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار فشار دهید تا عملیات

گرمایش انتخاب شود.

علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه به نمایش درمی آید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۳) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دمای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

-حیطه دما بین ۱۶ درجه تا ۳۰ درجه سانتیگراد

عملکرد رطوبت زدایی در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

این حالت رطوبت بیش از حد در محیط با رطوبت بالا و یا فصول بارانی را می زداید، تا از مستقر شدن کپک و قارج جلوگیری نماید. این حالت دمای اتاق و سرعت پنکه را به طور خودکار تنظیم نموده تا رطوبت را به سطح حداقل برساند.

نحوه عملکرد رطوبت زدایی در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار فشار دهید تا عملیات رطوبت گیری انتخاب شود.

علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه به نمایش درمی آید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

نکته:

در این وضعیت نمی توانید دمای اتاق را تنظیم کنید، چراکه به طور خودکار تنظیم می شود. همچنین، دمای اتاق در صفحه نمایش نشان داده نمی شود.

نحوه عملکرد فن در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار فشار دهید تا عملیات فن انتخاب شود.

علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه به نمایش درمی آید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

تنظیم سرعت پنکه با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار فشار دهید تا سرعت پنکه تنظیم شود.

– اگر هوای طبیعی می خواهید علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را انتخاب کنید. سرعت پنکه خود تنظیم می شود.

تنظیم جهت جریان هوا با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۱) جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت افقی، دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

 – علامت  آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.

۲)جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت عمودی،دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چند بار بزنید و جهت دلخواه را برگزینید.

علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.

نکته:

بر اساس مدل، ممکن است تنظیم جهت باد عمودی وجود نداشته باشد.

تنظیم خودسرانه بادگیر هوا م یتواند باعث خرابی محصول شود.

اگر دستگاه تهویه را دوباره روشن کنید، با تنظیمات جهت باد قبلی کار خواهد کرد، پس ممکن است بادگیرها دقیقاً مطابق آیکن نمایش داده شده روی کنترل از راه دور نباشد. اگر چنین وضعیتی رخ داد، با زدن دکمه هایآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)به تنظیم دوباره جهت جریان باد بپردازید.

تنظیم تایمر با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

میتوانید از عملکرد تایمر برای صرف هجویی مصرف انرژی و کاربرد موثرتر از دستگاه تهویه استفاده کنید.

تنظیم زمان فعلی

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید و آنرا برای بیشتر از ۳ ثانیه نگه دارید.

شکلک آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) –AM/PM در پائین صفحه نمایش چشمک میزند.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۲) دکمه ها یآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را برای انتخاب دقیقه بزنید.

۳) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را برای اتمام تنظیم بزنید.

روشن کردن کولر به طور خودکاردر زمان تعیین شده

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

– شکلک زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۲) دکمه ها یآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را برای انتخاب دقیقه بزنید.

۳) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را برای اتمام تنظیم بزنید.

خاموش کردن کولر به طور خودکاردر زمان تعیین شده

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

– شکلک زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۲) دکمه ها یآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را برای انتخاب دقیقه بزنید.

۳) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را برای اتمام تنظیم بزنید.

لغو تنظیمات تایمر با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۱) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

۲) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را برای انتخاب لغو تنظیمات تایمربزنید.

۳) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را بزنید.

۴) برای لغو کلیه تنظیمات تایمر دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را بزنید.

تنظیم حالت خواب با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

از حالت خواب برای خاموش شدن خودکار دستگاه تهویه مطبوع در زمانی که به خواب م یروید استفاده کنید.

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را برای روشن کردن دستگاه بزنید.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

۳) دکمه هایآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را برای انتخاب ساعت بزنید(تا ۷ساعت)

۴) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را برای پایان بزنید.

– شکلک آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)در روی صفحه به نمایش درمی آید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

نکته

در حالت های خنک کننده و رطوبت زدا، هر ۳۰ دقیقه دما ۱ درجه سانتی گراد افزایش می یابد تا خواب آرامش بخشی داشته باشید. دما تا ۲ درجه سانتیگراد ازدمای فعلی افزایش خواهد یافت.

عملکردهای پیشرفته در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

تغییر دمای اتاق به سرعت (Jet cool & Jet heat)با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

 

این حالت به شما اجازه می دهد تا فضای داخلی را در تابستان به سرعت خنک و یا در زمستان به سرعت گرم کنید.

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

در وضعیت خنک کنندگی جت، باد قدرتمندی با دمای ۱۸ درجه سانتی گراد برای ۳۰ دقیقه پرتاب می شود.

-در وضعیت گرمایشی جت، باد قدرتمندی با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد برای ۳۰ دقیقه پرتاب می شود.

نکته:

در حالت های گردش هوا، خودکار، یا تغییرات خودکار، این عملکرد قابل استفاده نیست. بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

تصفیه هوای فضای داخلی با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

Auto clean

در عملکردهای خنک کننده و رطوبت زدا، درون دستگاه داخلی نم و رطوبت تولید می شود. از عملکرد خودکار نظافت برای زدودن این نم استفاده کنید.

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

-علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

– اگر دستگاه را خاموش کنید، پنکه برای ۳۰ دقیقه درون دستگاه داخلی را تمیز خواهد کرد.

برخی از دکمه ها در هنگام نظافت خودکار کار نخواهند کرد.

عملکرد تصفیه پلاسما با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

فیلتر پلاسمای توسعه یافته توسط ال جی آلاینده های میکروسکوپی هوای ورودی را کاملاً تصفیه نموده تا هوایی تمیز و تازه را عرضه کند.

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

– علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

نکته:

می توانید از این عملکرد تنها با فشار دکمه بدون نیاز به روشن کردن دستگاه استفاده کنید. چراغ های پلاسما و خن ککننده در هنگام عملکرد تصفیه پلاسما روشن خواهند شد. بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

تغییر خودکار عملکرد با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

این حالت بصورت خودکار حالت عملکرد را تغییر می دهد تا دما را روی ± ۲ درجه سانت یگراد نگه دارد.

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار بزنید تا عملیات تغییر خودکار عملکرد انتخاب شود.

– علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

۳) دکمه هایآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دمای دلخواه را تنظیم کنید.

-حیطه دما بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است.

۴) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چند بار بزنید تا سرعت پنکه را تنظیم کنید.

بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

حالت صرفه جویی خنک کننده با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

این حالت مصرف برق در خنک سازی را کاهش داده و دمای تنظیم شده را تا دمای مطلوب برای محیطی آسایش بخش افزایش می دهد.

۱) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار بزنید تا عملکرد خنک ساز انتخاب شود.

۳) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید.

– علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

روشنایی صفحه نمایش با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

شما می توانید روشنایی صفحه نمایش واحد داخلی را تنظیم کنید

دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چند بار بزنید تا روشنایی به حد مطلوب برسد.

آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

خلاصه خدمات
چگونگی استفاده از ریموت کنترل کولرگازی ال جی (LG)
Rate :
4 based on 3 votes
نوع سرویس
چگونگی استفاده از ریموت کنترل کولرگازی ال جی (LG)
ارائه دهنده خدمات
دیجی تعمیرگاه,
Ebn-e-Yamin St,N sohrevardi ave,Tehran-19166,
Telephone No.02154584
استان
تهران، کرج
توضیحات
یکی از دغدغه های استفاده کنندگان کولر گازی چگونگی کار با ریموت کنترل آن است. در این مقاله به آموزش و راهنمای کار با ریموت کنترل کولر گازی ال جی می پردازیم.

تعداد کل نظرات: 2

 • محمد

  خب دکمه GEN MODE یعنی چی و چه کارایی دارد…..ممنون

 • توانا

  با سلام، آیا صفحه نمایشگر داخلی ریموت کنترل قابلیت روشن شدن دارد تا در تاریکی شب، نشانگرها قابل رویت باشند؟

 • یک دیدگاه بنویس!

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لطفا به این سوال پاسخ دهید *