خطای فن فریزر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی

خطای فن فریزر ال جی

خطای فن فریزر ال جی Er FF می باشد و برای بررسی و برطرف کردن خطای فن فریزر ال جی باید هوای فن فریزر، ولتاژ فن فریزر و خود فن به صورت فیزیکی چک شود. برای تست خطای فن فریزر ال جی مراحل زیر را دنبال نمایید:

در صورتی که هیچ گونه تخصص فنی در خصوص تعمیر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی ندارید، به هیچ وجه توصیه نمی شود اقدام به باز کردن دستگاه خود کنید چرا که ممکن است علاوه بر بیشتر کردن مشکل به خودتان نیز آسیب برسانید.

برای هر گونه تعمیر یخچال فریزر یا ساید بای ساید ال جی می توانید از طریق فرم ثبت سفارش آنلاین و یا تماس تلفنی، درخواست خود را ثبت نمایید.

اقدامات لازم برای بررسی خطای فن فریزر Er FF

۱ﻣﺪ ﺗﺴﺖ ۱:

ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ روی ﺑﺮد اﺻﻠﻲ را یک ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴد.

خطای فن فریزر ال جی
۲درب ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻓﻦ ﭼﻚ ﺷﻮد.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۳  رﻓﺘﻪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرتﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۴ ﺑﺮوﻳﺪ.خطای فن فریزر ال جی
۳فن فریزر چک شود.

خطای فن فریزر ال جی

 

فن را با دست بچرخانید. در صورتی که به سختی حرکت می کرد، فن موتور را تعویض کنید.

*رﻃﻮﺑﺖ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﮓ زدﮔﻲ داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر

۴ولتاژ فن موتور چک شود.

خطای فن فریزر ال جی

 خطای فن فریزر ال جی

خطای فن فریزر ال جی مد تست ۱:

  • کمپرسور با ماکزیمم توان کار می کند.
  • دمپر باز می شود.
  • تمامی فن ها کار می کنند.
خلاصه خدمات
خطای فن فریزر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی
Rate :
2.5 based on 2 votes
نوع سرویس
خطای فن فریزر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی
ارائه دهنده خدمات
دیجی تعمیرگاه,
Ebn-e-Yamin St,N sohrevardi ave,Tehran-19166,
Telephone No.02154584
استان
تهران، کرج
توضیحات
خطای فن فریزر ال جی Er FF می باشد و برای بررسی و برطرف کردن خطای فن فریزر ال جی باید هوای فن فریزر، ولتاژ فن فریزر و خود فن به صورت فیزیکی چک شود.

یک دیدگاه بنویس!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به این سوال پاسخ دهید *