آموزش عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل های مختلف

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی صفحه نمایشگر کولر گازی تراست

۱- نشانگر اتوماتیکعیب یابی کولر گازی تراست

این چراغ نشانگر زمانی که دستگاه تهویه مطبوع در وضعیت اتوماتیک است روشن می شود.

۲- چراغ DEFROST (برفک زدایی) ( فقط برای مدل های سرد گرم)

این چراغ نشانگر زمانی که تهویه مطبوع به طور اتوماتیک شروع به برفک زدایی می کند، روشن می شود.

۳- چراغ درجه حرارت

تنظیمات درجه حرارت را زمانی که سیستم تهویه مطبوع روشن است نمایش می دهد.

۴- چراغ عملکرد

این چراغ بعد از وصل شدن برق چشمک زده و زمانی که دستگاه در حال کار است روشن می شود.

۵- چراغ تایمر

این چراغ زمانی که تایمر روشن یا خاموش شدن دستگاه فعال است. نمایان می شود.

ثبت درخواست تعمیرات و سرویس کولر گازی

در صورتی که برای برطرف کردن مشکل کولر گازی خود به متخصص باتجربه نیاز دارید اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا بعد از تماس و هماهنگی با شما، نزدیکترین متخصص به محل مورد نظر شما اعزام شود.

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل های TMSC – 09H , TMSC – 12H , TMSC – 18H

برای مدل های فقط سرد کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر
 سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زنخاموش
سنسور دمای داخلی محیط و با سنسور اواپراتور چک شود. چشمک زنروشن
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بارخاموش  چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن

برای مدل های سرد-گرم کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. خاموشچشمک زن چشمک زن
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموشچشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بارچشمک زن
خاموشچشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زنخاموش
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زنچشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود.خاموشخاموشچشمک زن

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل هایTMSC – 24H , TMSC – 30H , TMSC – 36H

برای مدل های فقط سرد کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زنخاموش
سنسور دمای داخلی محیط و با سنسور اواپراتور چک شود. چشمک زنروشن
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بارخاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن

برای مدل های سرد-گرم کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. خاموشچشمک زن چشمک زن
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموشچشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بارچشمک زن
خاموشچشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زنخاموش
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زنچشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود.خاموشخاموشچشمک زن

عیب یابی برای مدل های TMS2E – 18H , TMS3G – 27C

نقص فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زنخاموش خاموش
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموشچشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بارچشمک زن
خاموشچشمک زن
خطای program chip روشن روشنروشن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زنچشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود.خاموشخاموشچشمک زن
فیوز حرارتی قطع شده است. چشمک زن چشمک زنخاموش

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل هایTMSC – 24H , TMSC – 30H , TMSC – 36H

در صورتی که هر یک از اشکالات زیر برای کولر گازی تراست شما به وجود آمد، می توانید طبق جدول زیر عمل کرده و نسبت به رفع ایراد آن اقدام نمایید.

مشکل
دلیلراه حل
دستگاه start نمی زند. برق به دستگاه نمی رسد.منبع تغذیه برق را چک کنید.
کلید برق ورودی قطع است.دکمه Power را عوض کنید.
برق ورودی ممکن است خراب شده باشد.فیوز را عوض کنید.
باطری های کنترل از راه دور تمام شده است. باطری ها را عوض کنید.
زمان روشن شدن برای تایمر هنوز فرا نرسیده است. زمان را مجددا تنظیم کرده با تایمر را غیر فعال کنید.
گرمایش و یا سرمایش دستگاه پایین و

 تر از حد انتظار است.

در و یا پنجره باز است.در و پنجره را ببندید.
فیلتر هوا بوسیله گرد و غبار و با آلودگی مسدود شده است.فیلتر هوا را تمیز کنید.
درجه حرارت به درستی تنظیم نشده است.درجه حرارت را چک کنید.
ورودی/ خروجی یونیت های داخلی خارجی مسدود شده است. انسداد را تمیز کرده و دستگاه را Reset کنید.
زمان انتظار سه دقیقه برای استارت مجدد کمپرسور به اتمام نرسیده. منتظر بمانید.

 

 شماره  کد نمایش مشکل
 ۱ E1 E2 E3 E4  کلیه سنسورهای دما چک شود.
 ۲ E6 برد الکترونیکی یونیت خارجی چک شود- تست شارژ گاز دستگاه
 ۳ E8 جمع شدن آلودگی الکتروستاتیکی
 ۴ P4 سرما یا گرمای بیش از حد اواپراتور
 ۵ P5 گرمای بیش از حد در کندانسور
 ۶ P9 فعال بودن حالت برفک زدایی یا جلوگیری از وزش باد سرد در حالت گرمایشی

محافظ خارجی کولر گازی تراست برای مدل TMFS

وقتی سیگنال محافظ یونیت بیرونی فعال می شود، یونیت خارجی به طور اتوماتیک از خود محافظت می کند؛ کل دستگاه خاموش خواهد شد و یونیت داخلی محافظت لازم را انجام می دهد.

اگر خطاهای یونیت خارجی بعد از عمل محافظت دستگاه از بین بروند، سیستم به حالت اولیه خود باز می گردد.

عیب یابی به صورت اتوماتیک کد

کدمحتوا
P4  محافظت حرارتی از اواپراتور یونیت داخلی
P5محافظت حرارتی از کندانسور یونیت خارجی
P9 محافظت از برفک زنی با وزش باد سرد در حالت گرمایش
E1 سنسور دمای داخلی محیط چک شود.(T1)
E2 سنسور حرارتی بر روی اواپراتور چک شود. (T2)
E3 سنسور حرارتی کندانسور چک شود. (T3)
E6محافظت از یونیت خارجی طبق جدول زیر

وضعیت LEDها برای تشخیص مشکلات یونیت خارجی

در حالت عملکرد نرمال، LEDها خاموشند و تنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می زنند.

LED1LED2LED3محتوا
خاموشخاموشروشن Ok
روشن خاموشروشن اشکال در ترتیب فاز های ورودی
خاموشروشن روشن اورلود جریان
روشن روشن روشن  قطعی یکی از فازها

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل TMFS-48CT3

فقط برای مدل های سرد

 شماره کد نمایش مشکل
 ۱ E1 E2 E3 E4   سنسور دما چک شود.
 ۲ E5  ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی چک شود.
 ۳ E10 فشار مکش کمپرسور جک شود.(Suction )
 ۴ E13 قطع فازهای ورودی به کمپرسور
 ۵ E14 اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور
 ۶ P4 دمای اواپراتور یونیت داخلی چک شود. (دمای اواپراتور بیش از حد زیاد و با کم شده است.)
 ۷ P5 دمای کندانسور یونیت خارجی چک شود. (دمای کندانسور زیادتر از حد معمول است.)
 ۸ P7 دمای Discharge بیش از حد زیاد شده است.
 ۹ P9 محافظت از برفک زدن
 ۱۰ P10 فشار Discharge بیش از حد است.
 ۱۱ P11 فشار suction خیلی کم است.
 ۱۲ P12 مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور
 ۱۳ HS عملیات برفک زدایی در حال اجراست.

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل TMFE-60H

LEDها برای تشخیص مشکلات یونیت خارجی

در حالت عملکرد نرمال، LEDها خاموشند و تنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می زنند.

کد این اشکالات در جدول زیر لیست شده است.

محتواLED1LED2LED3نشانگر
ترتیب فازهای ورودی دستگاه را چک کنید. چشمک زنخاموش خاموش E04
قطعی احتمالی فازهاچشمک زنخاموش خاموش E04
Low Pressure و High Pressur چک شود. چشمک زنخاموش خاموش E04
مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسورخاموش خاموش چشمک زنE04
قطعی سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور(T3)خاموش چشمک زنچشمک زنE04
قطعی سنسور دمایی یونیت خارجی (T4)خاموش چشمک زنخاموش E04
دمای بالای کندانسورچشمک زنچشمک زنچشمک زنE04

d

نوعمحتواکد نمایش
محافظت اورلود کمپرسورP02
محافظت دمای بسیار پایین اواپراتور یونیت داخلیP03
مشکل سنسورهای دما چک شوند. E01
مشکل مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور E02
مشکل کارکرد کمپرسور به محض وصل شدن برقE03
مشکل محافظت از یونیت خارجیE04

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل TCFS-96H

در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر، برق ورودی دستگاه را سریعا قطع کرده و دستگاه را خاموش کنید.

کد نمایشمشکل
E0  اشکال در ترتیب فازهای ورودی
E1 قطعی فاز برق ورودی
E2 بالا بودن فشار کمپرسور با مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور
E3 افت و با افزایش ولتاژ بر روی جریان برق اصلی
E4افشار پایین گاز
E5 سنسورهای دمای داخلی محیط چک شود.
E6سنسورهای دمای یونیت خارجی چک شود.
E8افزایش دمای کمپرسور

 

مشکلچراغ نمایشگربررسی دلایل
دستگاه کار نمی کند.صفحه نمایشگر روشن نمی شود. برق به دستگاه نمی رسد.
 کلید برق ورودی قطع است.
فیوز ذوب شده است.
نمایش خطای E3ولتاژ برق ورودی غیر عادی است.
نمایش خطای E2سنسور های فشار و جریان کمپرسور را چک کنید.
اورلود بخش هایی از قسمت های الکتریکی
نقص بخش های الکتریکی دستگاه ترانسفورمر، برد اصلی دستگاه Display و سایر قسمت های الکتریکی)
روشن شدن چراغ Wait دکمه ها کار نمی کنند. سیم های برق ورودی را چک کنید.
  نمایش خطای E1 کنترل فاز دستگاه چک شود.
نمایش خطای E4فیلتر یونیت داخلی چک شود- تست گاز R22 دستگاه و سنسور فشار پایین

بررسی و عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل های

 TGS-12H,TGS-18,TGS30-T3C,TGFS-45CT3

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل TGS-18H

عیب یابی کولر گازی تراست

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل  TGFS-45CT3

عیب یابی کولر گازی تراست

خلاصه خدمات
آموزش عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل های مختلف
Rate :
5 based on 1 votes
نوع سرویس
آموزش عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل های مختلف
ارائه دهنده خدمات
دیجی تعمیرگاه,
Ebn-e-Yamin St,N sohrevardi ave,Tehran-19166,
Telephone No.02154584
استان
تهران، کرج
توضیحات
جدول خطاها و عیب یابی کولر گازی تراست

تعداد کل نظرات: 2

 • فرهاد

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بنده یه موتور برای یک یخچال عوض کردم موتور خیلی خوب و بی صدا کار میکند سرمادهی خوبی هم دارد فقط موقعی ترموستات عمل میکنید یا به اصطلاح یخچال آف میکنه موتور صدای شدیدی میدهد پیچ هاشو هم سفت کردم ولی بازم صدای شدیدی داره موقعی که خاموش میشه بفرمایید علت از چیه؟

 • مجيد تاجعلي

  سلام ، من کولر تراست مدل TMSC24H دارم و وقتی روشن میکنم بعداز چند دقیقه که باید کنپرسور کار کنه یه صدای اصطلاحا گُمِه میکنه و بعد از اون یه تقه که فعال نمیشه ، من ملایر هستم و نمایندگی رو فراموش کردم ، ممنون اگه راهنمایی کنید

 • یک دیدگاه بنویس!

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لطفا به این سوال پاسخ دهید *